Translate

Adab Berguru


Guru ialah golongan kedua selepas ibubapa yang berperanan memberi pendidikan kepada anak-anak dan masyarakat. Guru bertanggungjawab membentuk generasi yang beriman, berilmu pengetahuan, berwawasan dan berakhlak mulia.

PANDUAN ADAB BERGURU

Antara panduan adab berguru ialah:

(1)Berwuduk
(2)Berdoa
(3)Bersedia dengan bahan pembelajaran
(4)Memakai pakaian bersih dan bersopan
(5)Hormat guru
(6)Beri tumpuan ketika belajar
(7)Beramal dengan ilmu yang dipelajari

Pelajar yang dapat mengikuti panduan adab berguru akan diberkati dan diredai Allah dengan ilmu yang mereka perolehi.

HIKMAH MENGHORMATI GURU


Guru perlu dihormati, disegani, disunjung tiggi atas pergorbanan mereka. Antara hikmah menghormati guru ialah:

(1)Memperoleh ilmu yang diberkati Allah
(2)Memperoleh kejadian didunia dan diakhirat
(3)Dikurniakan topik dan hadiah
(4)Memudahkan seseorang mengingati dan memahami pengajaran guru
(5)Membentuk peribadi dan akhlak mulia
(6)Melatih diri sentiasa menghormati pemimpin dan orang yang lebih tua
(7)Dihormati dan dikasihi masyarakat

0 comments: