Translate

Rukun Iman Teras Akidah Islam


Rukun-rukun Iman

(1)Beriman kepada Allah
(2)Beriman kepada Malaikat
(3)Beriman kepada Kitab
(4)Beriman kepada Rasul
(5)Beriman kepada Hari Kiamat
(6)Beriman kepada Qada dan Qadar

Maksud percaya kepada Allah S.W.T.

Ialah kita wajib mempercayai keesaan Allah S.W.T yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil Naqli dan Akli.

Hikmat mempercayai rukun iman

Hikmat kepada diri ialah:

(1)Yakin akan keesaan Allah
(2)Patuh segala perintah Allah
(3)Menjauhi teguhan Allah

Hikmat kepada keluarga ialah:

(1)Membentuk keluarga yang harmoni

Hikmat kepada masyarakat dan negara ialah:

(1)Negara diberkati Allah
(2)Masyarakat dan negara menjadi aman

Akibat tidak mempercayai rukun iman

(1)Terbatal iman/murtad
(2)Mudah melakukan perbuatan dosa
(3)Meragui kekuasaan dan keagungan Allah S.W.T
(4)Rosak moral
(5)Hidup porak-poranda
(6)Terdedah kepada azab Allah S.W.T

Mempercayai hanya sebahagian daripada rukun iman boleh merosakkan iman seseorang.Contohnya:

(1)Percaya adanya Allah tetapi tidak percaya dengan Al-Quran
(2)Percaya kepada Rasulullah S.A.W tetapi tidak mempercayai hadis
(3)Percaya adanya Allah tetapi tidak percaya adanya Rasul

0 comments: