Translate

Adab menjaga harta sekolah

Usaha menjaga harta sekolah adalah tanggungjawab bersama diantara guru, pelajar dan pekerja. Semua pihak hendaklah menggunakan dan menjaga setiap kemudahan yang disediakan di sekolah dengan sebaik-baiknya, disamping bekerjasama membenteras perbuatan memusnahkan harta sekolah. Antara usaha-usaha yang boleh dilakukan ialah:

* Menggunakan peralatan yang disediakan dengan cermat

* Melaporkan kerosakan kepada guru yang berkenaan

* Setelah menggunakan sesuatu peralatan, hendaklah diletakkan ketempat asalnya dengan baik

* Menjaganya seperti harta sendiri

* Bergotong-royong membaik pulih peralatan yang rosak
Peraturan Penggunaan Harta Benda Sekolah

* Harta benda sekolah wajib dijaga dengan baik dan cermat

* Sesiapa yang merosakkan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan

* Harta benda sekolah yang dipinjam mesti dipulangkan dalam keadaan baik

* Harta benda sekolah yang rosak atau hilang mesti diganti

Akibat Jika Merosakkan Harta Benda Sekolah

* Murid akan ditegur oleh guru

* Pembaziran akan berlaku

* Akan menyusahkan orang lain

* Dikenakan tindakan disiplin
Kebaikan Menjaga Harta Benda Sekolah

* Dapat digunakan dengan sebaik mungkin

* Suasana didalam kelas menjadi selesa dan ceria

* Mendapat pujian dan penghargaan

Adab Menjaga Kebersihan Sekolah

* Mematuhi peraturan sekolah

* Menggunakan tong sampah yang disediakan

* Menggunakan tandas dengan betul

* Menjalankan tugasan yang ditetapkan
Sebab Perlu Menjaga Kebersihan Sekolah

* Supaya kelihatan bersih, cantik dan ceria

* Pengajaran dan pembelajaran menjadi selesa

* Menarik minat dan dicontohi

* Menaikkan imej sekolah

* Kesihatan terjamin

Hikmah Menjaga Kebersihan Sekolah

* Menimbulkan rasa seronok ketika belajar

* Mengekalkan keindahan dan keceriaan persekitaran sekolah

* Menjauhkan penyakit berjangkit

* Mengukuhkan keimanan dan ketaqwaan

* Melambangkan kesucian agama Islam

0 comments: