Translate

Adab membaca Al-Quran


Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.T. sebagai panduan hidup umat Islam. Al-Quran merupakan santapan rohani kepada orang yang membaca dan mengmalkan kandungan. Orang yang membacanya diberi pahala. Oleh itu, kita wajib menjaga adab membaca Al-Quran.

Cara- cara beradab dengan Al-Quran boleh dibahagikan kepada tiga iaitu adab sebelum, semasa dan selepas membaca Al-Quran.

Adab sebelum membaca al-Quran

* Berwuduk
* Duduk dengan tertib
* Niat mendampingkan diri kepada Allah
* Meletakkan Al-Quran ditempat yang bersih dan tinggi
* Mengharap pahala dan syafaat
* Menghadap kiblat
* Berpakaian bersih dan menutup aurat
* Niat dengan ikhlas

Adab semasa membaca Al-Quran

* Memohon perlindungan daripada keganguaan syaitan

* Membaca dengan bertajwid dan ternam

* Khusyuk

* Mengambil ikhtibar daripada apa yang dibaca

* Sujud telawah selepas membaca ayat Al-Sajattun

Selepas membaca Al-Quran lakukanlah adab-adab berikut:

Adab selepas membaca Al-Quran

* Menuntut Al-Quran dan berdoa

* Mencium dan mengucup Al-Quran

* Membawanya dengan penuh hormat

* Meletak ditempat yang sesuai

Marilah kita berusaha mengamalkan semua adab yang telah dijelaskan. Semoga ayat Al-Quran yang dibaca memberi kesan yng mendalam kepada jiwa serta memberi kebaikan didunia dan diakhirat. Jadikanlah amalan membaca al-Quran sebagai budaya hidup harian kita.

0 comments: